HRS
    hrs
     

Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη

LNG-COMSHIP

Πρόσφατα νέα του προγράμματος

1.    Συνάντηση εργασίας με τους Κινέζους εταίρους του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Ελληνικού Νηογνώμονα την Δευτέρα 14/12/2015. 

2.    Αποτελέσματα του προγράμματος παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας (25/11/2015).

Περιγραφή του προγράμματος

Το πετρέλαιο κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο στο ετήσιο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας μας και παράλληλα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που διέπει η χρήση του καθώς και τη συνεχόμενη αύξηση της τιμής του, η εύρεση εναλλακτικών πηγών ενέργειας αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα στην ενεργειακή πολιτική της χώρας. Η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα έχει θεσπίσει νέα, αυστηρότερη νομοθεσία που περιορίζει ακόμα περισσότερο τα αποδεκτά όρια των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων και επιπλέον ορίζει τους ενεργειακούς δείκτες (EEDI, EEOI) με τους οποίους κάθε πλοίο θα πρέπει να συμμορφώνεται μέσα σε κάποιο χρονικό πλαίσιο. Η χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως καυσίμου στις εγκαταστάσεις πρόωσης πλοίων αναμένεται να κυριαρχήσει μέσο – μακροπρόθεσμα καθώς μπορεί να οδηγήσει αφενός μεν σε σημαντικό περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αφετέρου δε στη μείωση του κόστους λειτουργίας του πλοίου λόγω της αρκετά χαμηλότερης τιμής του φυσικού αερίου σε σχέση φυσικά με τις αντίστοιχες τιμές του πετρελαίου Diesel.

Η πρόταση που κατατέθηκε από τον Ελληνικό Νηογνώμονα και το Harbin Engineering University στο πλαίσιο του προγράμματος «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 2012-2014» κατέκτησε ανάμεσα σε 80 υποψηφίους τη 2η θέση και εγκρίθηκε για χρηματοδότηση. Στο έργο, μελετάται η μετατροπή της εγκατάστασης πρόωσης επιβατηγού/οχηματαγωγού πλοίου αλλά και πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έτσι ώστε να χρησιμοποιείται ως καύσιμο το LNG. Ο πρώτος τύπος πλοίων εξετάζεται από την Ελληνική πλευρά και ο δεύτερος από την Κινεζική. Τα ανοικτού τύπου Ε-Γ/Ο-Γ πλοία εκτελούν μικρούς πλόες σε όλη την Ελληνική επικράτεια και κυρίως κοντά σε αστικές περιοχές, οπότε και η χρήση  του φυσικού αερίου ως καυσίμου θα έχει πολλαπλά οφέλη για τις ναυτιλιακές εταιρείες, το φυσικό περιβάλλον και την Ελληνική οικονομία. Από Κινεζικής πλευράς, λόγω της δραστηριοποίησής τους στην κατασκευή εμπορικών πλοίων, έχει ιδιαίτερη σημασία η απόκτηση εμπειρίας στη σχεδίαση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με χρήση καυσίμου LNG.

Συγκεκριμένα τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

•    Την ανάπτυξη νέων τεχνικών κανονισμών και διαδικασιών που απαιτούνται για την μετατροπή των εγκαταστάσεων πρόωσης σε τύπου διπλού καυσίμου LNG – Diesel.
•    Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την απόδοση ενός κινητήρα LNG – Diesel.
•    Θεωρητική διερεύνηση των κρίσιμων τμημάτων του συστήματος προσαγωγής του καυσίμου LNG (Δεξαμενές καυσίμου, συστήματα σωληνώσεων κλπ.) για ανοικτού τύπου Ε-Γ/Ο-Γ και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
•    Τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των συστημάτων ασφαλείας του πλοίου (συστήματα πυρασφάλειας, ανίχνευσης αερίων κλπ.).
•    Πρόταση στους κυβερνητικούς φορείς της εκάστοτε χώρας να εισάγουν τα ευρήματα αυτής της έρευνας με τη μορφή κανονισμών στην εθνική νομοθεσία ή/και να βελτιώσουν την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία για ανοικτού τύπου ΕΓ/ΟΓ και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
•    Διερεύνηση εναλλακτικών μεθόδων ανεφοδιασμού LNG σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
•    Εκτίμηση του κόστους της διαδικασίας μετατροπής που προτείνεται από την Ελληνική και την Κινεζική πλευρά.
•    Εκτίμηση των περιβαλλοντικών οφελών που προκύπτουν από την προτεινόμενη μετατροπή.

Συνολικά πέντε συνεργάτες συμμετέχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα, εκ των οποίων οι τρεις ανήκουν στην Ελληνική πλευρά και οι δύο στην Κινεζική. Η Ελληνική πλευρά απαρτίζεται από τον Ελληνικό Νηογνώμονα (E.N.), το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Αθήνας (ΤΕΙ-Α) και το Τεχνικό Γραφείο Ν. Πετυχάκη (NDO).

Η
Κινεζική πλευρά απαρτίζεται από το Harbin Engineering University (HEU) και την China International Marine Containers (Group) Ltd (CIMC). Η καθοδηγητική επιτροπή του προγράμματος βρίσκεται στην κορυφή της δομής του προγράμματος και αποτελείται από το συντονιστή του προγράμματος και τον επιστημονικό υπεύθυνο τόσο για την Ελληνική όσο και για την Κινεζική πλευρά. Για την Ελληνική πλευρά ο συντονιστής του προγράμματος είναι ο κ. Κ. Κριμιτζάς από τον Ε.Ν., ενώ ο επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Δρ. Γ. Θεοτοκάτος από το ΤΕΙ-Α. Για την Κινεζική πλευρά αντίστοιχα είναι ο  Dr. Ding Yu από το HEU. Κάτω από την καθοδηγητική επιτροπή στο μεσαίο επίπεδο βρίσκεται η συντονιστική ομάδα για την Ελληνική και την Κινεζική πλευρά. Η Ελληνική συντονιστική ομάδα αποτελείται από τους επικεφαλής των επιμέρους συνεργατών οι οποίοι είναι ο κ. Κ. Κριμιτζάς για τον Ε.Ν. και ο Δρ. Γ. Λιβανός για το ΤΕΙ-Α. Αντίστοιχα η Κινεζική συντονιστική ομάδα αποτελείται από τον Dr. Ding για το HEU και τον Mr. Zhou για την CIMC. Στη βάση της δομής του προγράμματος βρίσκονται οι ομάδες εργασίας των επιμέρους συνεργατών η οποία συντονίζεται από τα αρμόδια πρόσωπα που ορίζει το μεσαίο επίπεδο. Το παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνει τη δομή της οργάνωσης του προγράμματος.

Στα πλαίσια του έργου θα συνεργαστεί μια παραδοσιακά ναυτική χώρα, η Ελλάδα, με την Κίνα, μια ταχέως αναπτυσσόμενη κατασκευάστρια χώρα πλοίων. Οικονομικοί και περιβαλλοντικοί λόγοι αμβλύνουν το ενδιαφέρον τόσο της Ελληνικής όσο και της Κινεζικής πλευράς για τη χρήση του φυσικού αερίου ως πηγή καυσίμου για την πρόωση των πλοίων. Η εκτέλεση του έργου, αναμένεται να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των ανώτερων εκπαιδευτικών ινστιτούτων μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας και θα ευνοήσει την ανάπτυξη περαιτέρω ερευνητικών δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο χωρών. Μέσα από το πρόγραμμα θα μεταφερθεί η Κινεζική εμπειρία σε θέματα πειραματικής τεχνολογίας κινητήρων στα ανώτερα τεχνολογικά ινστιτούτα της Ελλάδας και αντίστοιχα τα τελευταία θα μεταφέρουν την εμπειρία που κατέχουν σε τεχνολογίες προσομοίωσης συστημάτων πρόωσης στα πανεπιστήμια της Κίνας. Η ευρύτερη συνεργασία όπως η μεταφορά φοιτητών και ερευνητών από τη μία χώρα στην άλλη αναμένεται να ωφελήσει και τις δύο πλευρές. Επιπρόσθετα Ελληνικές εταιρείες που κατέχουν σημαντική γνώση και εμπειρία σε θέματα ναυπήγησης σε εθνικό επίπεδο θα έρθουν σε επαφή με μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες ναυπήγησης πλοίων αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη ενώ αντίστοιχα Κινέζικες εταιρείες θα έχουν πρόσβαση σε ήδη υπάρχοντα σχέδια και διαδικασίες έγκρισης αυτών.

Ο μεγάλος αριθμός ανοικτού τύπου Ε-Γ/Ο-Γ πλοίων που βρίσκονται στην Ελληνική επικράτεια και εκτελούν κοντινές διαδρομές κοντά σε αστικές περιοχές υποδεικνύει ότι η χρήση μιας τέτοιας τεχνολογίας θα αποφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Από τα βασικότερα είναι οι χαμηλότερες τιμές του καυσίμου αλλά και η μείωση των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων. Το πρώτο είναι πολύ σημαντικό καθώς τόσο το φυσικό αέριο όσο και το καύσιμο Diesel εισάγονται στη χώρα ενώ το δεύτερο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς όφελος του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα κοντά σε αστικές περιοχές. Σήμερα η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα έχει θέσει σε υψηλή προτεραιότητα στόχους που συμβαδίζουν με αυτούς του προγράμματος αναδεικνύοντας έτσι τη χρησιμότητά του στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις. Η χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου ως καύσιμο αναμένεται να κυριαρχήσει στο προσεχές μέλλον λόγω των ολοένα και αυστηρότερων περιορισμών στους εκπεμπόμενους ρύπους και της αλλαγής της περιβαλλοντικής συνείδησης για περισσότερο «καθαρή» μεταφορά.

 

Πρόσφατα ολοκληρωμένα Ερευνητικά προγράμματα

 Refresh

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πλοίων ήταν ανέκαθεν ανάμεσα στις βασικές ανησυχίες της Ναυτιλιακής Κοινότητας. Ωστόσο, υπό το φως της αυστηρότερης νομοθεσίας που θα τεθεί σε ισχύ στο προσεχές μέλλον, ναυπηγεία και πλοιοκτήτες ερευνούν τρόπους έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τους Δείκτες Ενεργειακής Απόδοσης Σχεδιασμού και Λειτουργίας που αυτή τη στιγμή έχουν θεσπιστεί από τον IMO.

Οι ‘πράσινες’ ναυτιλιακές δραστηριότητες έχουν να κάνουν με περισσότερο από απλά τις ποσότητες NOx, SOx και CO2 που εκπέμπονται μέσα από τα καυσαέρια σε ένα χρονικό διάστημα. Το γεγονός ότι για κάθε τόνο καυσίμου που καταναλώνεται, απελευθερώνονται τρεις τόνοι CO2 δηλώνει ότι η ενεργειακή απόδοση των πλοίων είναι συνδεδεμένη με την απόδοση κόστους που αυτά έχουν. Ως εκ τούτου, η συνεχής διαχείριση ενέργειας εν πλω έχει ορισθεί ως προτεραιότητα για συμμόρφωση με τους κανονισμούς, και για ανθεκτικότητα ενάντια σε απρόβλεπτες οικονομικές διακυμάνσεις.

Λόγω των επικείμενων διεθνών νομοθετικών εξελίξεων για τους αέριους ρύπους στην ναυτιλιακή νομοθεσία, έχουν εξελιχθεί μια σειρά από εργαλεία και μεθοδολογίες που θα προσφέρουν στους Ευρωπαίους χειριστές τη γνώση και τα εργαλεία ώστε να αντιδράσουν με οικονομικό αλλά και ουσιαστικά αποδοτικό τρόπο στις προσεχείς απαιτήσεις που πραγματοποιούνται κάτω από αβέβαιες οικονομικές περιόδους, στα πλαίσια της έρευνας και ανάπτυξης του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του ερευνητικού προγράμματος συνοψίζονται στους ακόλουθους:

•    Ανάπτυξη και παραμετροποίηση δυναμικού ενεργειακού μοντέλου συστημάτων επί του πλοίου.
•    Βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και των εκπομπών καυσαερίων  για τον εναπομείναντα χρόνο ζωής του υπό εξέταση πλοίου.
•    Παρακολούθηση και εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης για την εφαρμογή της βέλτιστης πρακτικής κατά τη λειτουργία.
•    Ανάπτυξη εργαλείου αποφάσεων, το οποίο θα ενσωματώνει τα ανωτέρω και θα επιτρέπει στο προσωπικό στην ξηρά καθώς και στο πλήρωμα να ελέγχει και να διαχειρίζεται την ενεργειακή απόδοση του πλοίου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερο από το 40% του παγκόσμιου στόλου αποτελείται από πλοία εμπορευματοκιβωτίων, δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς χύδην φορτίων και επιβατηγά πλοία, το πρόγραμμα Refresh θα επεξεργαστεί μόνο αυτά τα πλοία. Το Refresh απευθύνεται στην πλευρά των μετασκευών και θα επιτρέψει στο προσωπικό ξηράς να παρακολουθεί την ενεργειακή απόδοση του πλοίου και να εφαρμόζει κατάλληλες πρακτικές ως συνάρτηση του επιχειρησιακού προφίλ του πλοίου.

Οι συνεργάτες της κοινοπραξίας έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την εμπειρία τους και τα στρατηγικά ενδιαφέροντά τους, και έχουν μια πρώτης τάξης επαφή με τους στόχους του Refresh. Για να παραχθούν απτά και άμεσα διαθέσιμες μεθοδολογίες και εργαλεία για ένα από τα πρωτεύοντα ζητήματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ήταν αναγκαίο να συγκροτηθεί μια τέτοια ομάδα ειδικών από όλη την Ευρώπη. Η κοινοπραξία του Refresh φέρνει κοντά μια συνεργασία αλληλοσυμπλήρωσης 19 οργανισμών:

•    τρία ναυπηγεία (MSD, LCS και SGDP)
•    τρεις συμβουλευτικές εταιρίες με εκτεταμένη εμπειρία σε μετασκευές (VD, AMS και ST)
•    τρεις Ναυτιλιακές (ANEK, CSME και NAV) με απευθείας συμμετοχή στην κοινοπραξία και 2 ακόμη (Maran Tankers και COSTAMARE container ships) που εκπροσωπούνται από την AMS
•    τρεις εταιρίες έρευνας και ανάπτυξης καθοδηγούμενες από την SME (SAS, TV and ENI)
•    δύο πανεπιστήμια (NTUA και SSRC)
•    δύο νηογνώμονες (HRS και ABS)
•    δύο ομίλους (AIN και ACL) and 1 τοπική αρχή (FC)


Ολοκληρωμένα Ερευνητικά προγράμματα

1. Dynamic behavior of misaligned bearings.
Scientific Responsible: University of Patras
End-User: H.R.S.
Funding:H.R.S. - Hellenic Ministry of Development
Duration: 1995 – 1996

2.  On the specification of the roll radius of gyration for RO/RO Passenger Ships.
Scientific responsible: National Technical University of Athens
End-User: H.R.S.
Funding:H.R.S.
Duration: 1996 – 1997

3. Software development for the study of the ship structures integrity.
Scientific Responsible: H.R.S.
In collaboration with: National Technical University of Athens
Funding: H.R.S. - Hellenic Ministry of Development
Duration: 1996 - 1999

4. Development of a rational approach for the assessment of ships wave loading. (Based on the wave climate of several sea areas)
Scientific Responsible: H.R.S.
In collaboration with: National Technical University of Athens
Funding: H.R.S. - Hellenic Ministry of Development
Duration: 1996 – 1999

5. Development of a hybrid CAD system for the design of surfaces and solids. Application in Naval Architecture and Mechanical Engineering.
Scientific Responsible: National Technical University of Athens
Technical consultant / End User: H.R.S.
Funding: Hellenic Ministry of Development
Duration:1996 - 1997

6. CA – FSEA: Concerted Action on Formal Safety and Environmental Assessment.
Concerted Action funded by EC
Duration: 1997-1999

7. Development of design principles for the construction of High Speed Craft in F.R.P.
Scientific Responsibles: H.R.S.-NTUA
Funding: H.R.S. - Hellenic Ministry of Development
Duration: 1996 - 2000

8. Design for Safety: An Integrated Approach to Safe European Ro/Ro Ferry Design (SAFER EURORO)
Thematic Network funded by EC
Duration: 1997 - 2001

9. An integrated system for electronic management of drawings and codes with application to Naval Architecture.
Scientific Responsibles: H.R.S.
In collaboration with: National Technical University of Athens
Funding: H.R.S. - Hellenic Ministry of Development
Duration: 1999 - 2001

10. Development of Rules and Regulations for the design, construction and certification of marinas & floating pontoons.
Scientific Responsibles: H.R.S.
In collaboration with: National Technical University of Athens
Funding: H.R.S. - Hellenic Ministry of Development
Duration: 1999 - 2001

11. Design optimization of Ro/Ro Passenger vessel of new technology.

Scientific Responsibles: NTUA
Partners: HRS, Elefsis Shipyards, MARTEDEC
Funding: Elefsis Shipyards - H.R.S. - Hellenic Ministry of Development
Duration: 1998 - 2000

12. A forecasting system of high resolution for maritime and other applications.

Scientific Responsibles: University of Athens
Partners: HRS – STRAVON – COMMERCA - NMS
Funding: H.R.S. - Hellenic Ministry of Development
Duration: 1999 - 2001

13. Harmonization of Rules and Design Rationale – (HARDER)
European project under the 5th Framework
Scientific Responsibles: DnV
Duration: 2000 - 2003

14. Probabilistic Rules based optimal design of Ro-Ro passenger ships – (ROROPROB)
European project under the 5th Framework
Scientific Responsibles: DELTAMARIN
Duration: 2000 - 2003

15. Wave climate of ship routes and application to the safety of ships of new technology

Research project in the context of the Greek-Frenech collaboration
Duration: 2001-2003
Scientific responsible: N.C.M.R.

16. REALISE – Regional action for Logistical Integration of Shipping Across Europe

European project under the 5th Framework
Coordinator: Erasmus University of Rotterdam
Duration: 2001 – 2003

17. An Enhanced Operational System for Wave Monitoring and Prediction with Applications in Hellenic Navigation.

National Project
Scientific responsible: NCMR
Duration: 2004 – 2007

18. Co – Patch

European project under the 7th Framework
Scientific responsible: NTUA
Duration: 2010 – 2013

Created by Awapai    Powered by FlexWeb