HRS
    hrs
     

Διεθνής Κώδικας Ασφάλειας Πλοίων & Λιμένων (Κώδικας ISPS)

Οι τροποποιήσεις στη  σύμβαση SOLAS του 1974, ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI Ενάντια στη δυνητική απειλή κινδύνων για τις θαλάσσιες μεταφορές και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, η Διπλωματική διάσκεψη του ΙΜΟ για τη θαλάσσια ασφάλεια το Δεκέμβριο του 2002 εξέδωσε νέους κανονισμούς για την ενίσχυση της ασφάλειας έναντι έκνομων ενεργειών στη θάλασσα μέσω νέων  τροποποιήσεων του κεφαλαίου XI της SOLAS. Το Κεφάλαιο XI χωρίστηκε σε δύο ενότητες, το κεφάλαιο XI-1, "Ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα» για να συμπεριλάβει πρόσθετες απαιτήσεις όπως τον Αριθμό Αναγνώρισης πλοίου (ship identification number) και τo αρχείο διαρκούς σύνοψης (continuous synopsis record) και το κεφάλαιο XI-2, "Ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας (security) έναντι έκνομων ενεργειών  στη θάλασσα», που ασχολείται με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις, όπως η παροχή Συστήματος  Προειδοποίησης Ασφάλειας πλοίου (Ship security alert system) και εισάγει τον Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας ISPS, έναντι έκνομων ενεργειών Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον οποίο:

Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των πλοίων έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την εξασφάλιση της φυσικής ασφάλειας έναντι έκνομων ενεργειών (security) όπως και της ασφάλειας (safety) στα πλοία τους Τα νέα μέτρα ασφαλείας επικεντρώνονται γύρω από τον νέο Κώδικα ISPS. Το Μέρος Α του Κώδικα ISPS είναι υποχρεωτικό, ενώ το μέρος Β του Κώδικα ISPS έχει υιοθετηθεί ως καθοδήγηση και συνιστάται. Οι κανονισμοί και ο κώδικας ISPS ισχύουν για τα ακόλουθα πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες:

•    Όλα τα επιβατηγά πλοία, συμπεριλαμβανομένων των ταχυπλόων πλοίων του Κώδικα HSC.
•    Όλα τα εμπορικά πλοία και τα πλοία του κώδικα HSC άνω των 500 gt.
•    Κινητές μονάδες γεώτρησης ανοικτής θαλάσσης.

Ο Κώδικας τέθηκε σε ισχύ από την 1 Ιουλίου του 2004.

Ένα σημαντικό μέρος του Κώδικα είναι ο τρόπος με τον οποίο αξιολογείται και αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος (επικινδυνότητα-risk): κάθε πλοίο και κάθε λιμενική εγκατάσταση είναι διαφορετική και το συμβαλλόμενο κράτος πρέπει να καθορίσει και να ρυθμίσει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας :

  Επίπεδο ασφάλειας 1: Κανονικό. Το επίπεδο στο οποίο λειτουργούν κανονικά τα πλοία και οι λιμενικές εγκαταστάσεις.
  Επίπεδο ασφάλειας 2: Αυξημένο. Το επίπεδο που εφαρμόζεται για όσο καιρό υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συμβάντος ασφαλείας.
  Επίπεδο ασφάλειας 3: Εξαιρετικό. Το επίπεδο που εφαρμόζεται για το χρονικό διάστημα που υπάρχει πιθανότητα ή άμεσος κίνδυνος για εκδήλωση συμβάντος ασφαλείας.

Το επίπεδο ασφαλείας δημιουργεί μια σύνδεση μεταξύ του πλοίου και της λιμενικής εγκατάστασης, δεδομένου ότι ενεργοποιεί την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας του πλοίου και της λιμενικής εγκατάστασης.

Ο Ελληνικός Νηογνώμων είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος από 21 Αρχές Σημαιών ως ‘Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφαλείας (ΑΟΑ )’ ώστε να:

•    Εγκρίνει Σχέδια Ασφαλείας έναντι έκνομων ενεργειών πλοίων (Ship security Plan Approval).
•    Διενεργεί τους ελέγχους (audits) Ασφαλείας έναντι έκνομων ενεργειών στα πλοία.
•    Εκδίδει το/α Πιστοποιητικά Ασφάλειας έναντι έκνομων ενεργειών Πλοίου (ISSC).

Ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό είναι έτοιμο να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, οδηγίες ή υποδείξεις κατόπιν σχετικού αιτήματος με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και με συνεχή κύριο στόχο για πιο ασφαλή πλοία και καθαρότερες θάλασσες.
Created by Awapai    Powered by FlexWeb